• Metodické združenia

   •  

    Metodické združenia (MZ) sú metodickými orgánmi riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy. Tvoria ich pracovné skupiny učiteľov, ktorí vyučujú ten istý predmet alebo príbuzné predmety na tej istej škole.

    Na našej škole pracujú 4 metodické združenia.

     

    MZ učiteľov MŠ, ročníkov 1. - 4. variant A, ročníkov 1. - 10. variant B, C

    Vedúci MZ - PaedDr. Vooková Alena

     

    MZ učiteľov ročníkov 5. - 9. variant A

    Vedúci MZ - Mgr. Vasiľová Daniela

     

    MZ učiteľov OUI a PrŠ

    Vedúci MZ - Mgr. Hudačínová Marianna

     

    MZ učiteľov OUI a PrŠ, Elokované pracovisko Giraltovce

    Vedúci MZ - PaedDr. Varganinová Ľubomíra