• Prečo si zvoliť nás?

   Solídny imidž v rámci mesta a regiónu, priaznivá pracovná klíma, odborne a vekovo vyvážený kolektív, vhodné situovanie školy v blízkosti centra mesta a vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre
    • Univerzálny prístup
    • Rovnaké príležitosti vo vzdelávaní s prihliadnutím na potreby žiakov
    • Celodenná starostlivosť
    • Internát umožňujúci žiakom zo vzdialenejších obcí ubytovanie, stravovanie a ďalšie zaopatrenie
    • Priestorové podmienky
    • Dve telocvične, dielne, kuchynky, počítačové učebne, hydromasážna miestnosť pre žiakov s telesným postihnutím, Snoezelen miestnosť, školský pozemok
    • Profesijná príprava
    • Po ukončení štúdia možnosť uplatnenia na pracovnom trhu
    • Príjemné prostredie
    • Relaxačné prostredie školského parku.
    • Možnosti sebarealizácie
    • Široké spektrum mimovyučovacích záujmových aktivít pre žiakov
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Celoštátne športové hry chlapcov OU 2023
    • 29. 5. 2023
    • Svidník 24. - 25. 05. 2023

     Športovanie je v živote každého človeka niečo potrebné a zásadné, niečo, čo pomáha podporovať pocit priateľstva a solidarity. Osobitne významné je pestovanie športových aktivít u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pretože podporujú tímového ducha, vzťah k pohybu, posúvanie vlastných limitov, socializáciu, šťastie a pohybovú gramotnosť. V dňoch 24.5.2023 - 25.5.2023 bola Spojená škola internátna vo Svidníku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Združením Odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení na Slovensku organizátorom Celoštátnych športových hier chlapcov OU. Zúčastnili sa ich žiaci z rôznych kútov Slovenska. Svoje zastúpenie mali tieto školy: Spojená škola internátna Svidník, Spojená škola internátna Snina, Spojená škola internátna Medzilaborce, Odborné učilište internátne N

    • Celoštátne športové hry chlapcov OU 2023: Čítať viac
    • Prijímacie konanie do OUI a PrŠ
    • 10. 5. 2023
    • „ Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a zapamätám si, zapoj ma a porozumiem.”

     Čínske príslovie

     Školu vymysleli preto, aby poskytla skvelé vzdelanie všetkým ľuďom, teda aj tým, ktorí majú zdravotný problém. Naša škola patrí medzi takéto zariadenia. V dňoch 2.5.2023 a 9.5.2023 sa uskutočnili prijímacie pohovory do OUI a PŠ. Novinkou boli prijímacie pohovory do novozriadeného OUI pri Elokovanom pracovisku v Giraltovciach, ktoré prvýkrát privíta žiakov v školskom roku 2023/2024. V OUI získajú naši absolventi vzdelanie v dvoch odboroch: Výroba konfekcie so zameraním na šitie odevov a odevnej konfekcie (dievčatá) a Stavebná výroba so zameraním na murárske práce (chlapci). V PŠ poskytujeme vzdelanie, ktoré nie je profesijne zamerané na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na pom

    • Prijímacie konanie do OUI a PrŠ: Čítať viac
    • Deň Zeme
    • 27. 4. 2023
    • Oslavujme Deň Zeme každý deň

     Dnes kričí celá Zem.

     Má sviatok, už tomu rozumiem,

     ale ten krik je akýsi zúfalý.

     Smutný a nešťastný: "Kde sme sa to dostali"?

     V rybníku, kde žili rybky,

     plávajú dnes igelitky.

     V potôčkoch kde boli raky,

     umývajú nákladiaky.

     Vzduch je plný prachu, smogu,

     zabránime spolu tomu ?

    • Deň Zeme: Čítať viac
    • Dni Rómov - Romano ďives
    • 17. 4. 2023
    • Medzinárodný deň Rómov

     8. apríla si spoločnosť pripomína najmä snahu Rómov o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu. V tento deň je na mnohých miestach na Slovensku aj v Európe oslavovaná rómska kultúra, história a tradície. Medzi takéto mestá patrí aj mesto Svidník. Aktivít spojených s oslavou Dňa Rómov sa zúčastnili aj žiaci našej školy, a to tvorivých dielní v Podduklianskom osvetovom stredisku a kvízu v Podduklianskej knižnici. Pri prvej aktivite si žiaci vyskúšali prácu na tkáčskom stroji a pri druhej aktivite si zmerali sily s rovesníkmi zo základných škôl vo vedomostnom kvíze.

    • Dni Rómov - Romano ďives: Čítať viac
    • Deň učiteľov
    • 3. 4. 2023
    • 28.marec – Deň učiteľov

     „Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“

     J.A.Komenský

     Láskavý pohľad, nekonečno trpezlivosti a srdce každý deň na dlani... Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Každý z nás mal svoju prvú pani učiteľku, ktorú miloval pre jej láskavosť, múdrosť, ochotu pomáhať v prvých krokoch veľkého sveta. Učiteľ je ten, ktorý má v sebe tú zázračnú silu, pretvárať detskú dušu, otvárať jej brány poznania dokorán. Milé kolegyne, milí kolegovia želáme Vám veľa dní naplnených šťastím a zdravím, prežiarených slnečnými lúčmi a osviežujúcim vánkom, prepletených pocitom spokojnosti a vďakou detí, ktoré svojim úsilím modelujete v múdrych a dobrých ľudí...Pri príležitosti Dňa učiteľov bola naša m

    • Deň učiteľov: Čítať viac
    • Prednes poézie a prózy
    • 3. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prednes poézie a prózy.

     Máme tu marec, ktorý sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami. Knihy sú bránou do sveta poznania. Mnohí z vás ich nepochybne majú odložené nielen v poličke, ale i v srdci. Kniha od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

    • Prednes poézie a prózy: Čítať viac
    • Marec mesiac knihy
    • 30. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album mesiac_knihy.

     ,,Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.“

     Charles William Eliot

     Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci...

     Krásne ročné obdobie príchodu jari, mesiac sviatku žien, učiteľov. Je navyše aj mesiacom, v ktorom vzdávame vážnosť knihe. Je prameňom poznatkov, múdrostí a informácií.

    • Marec mesiac knihy: Čítať viac
    • Prvá pomoc
    • 7. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvá pomoc.

     Beseda o poskytovaní prvej pomoci

     V živote nás nestretávajú len šťastné momenty, ale niekedy nám cestu prekazia nehody a úrazy. Každodenne na nás striehne veľa ohrozujúcich situácií, s ktorými sa musíme popasovať. Bežné sú úrazy pri športe, práci, pri rôznych aktivitách, pri manipulácii s pomôckami a pod. Malé rezné rany, odreniny či škrabance určite musel ošetriť už každý z nás, a práve preto je veľmi dôležité vedieť poskytnúť prvú pomoc, zaujať správne stanovisko a nezľaknúť sa, ak takáto situácia nastane. Dňa 15.februára do školy prijala pozvanie MUDr. Macáková, ktorá dlhé roky pracuje v zdravotníctve, aby sa s nami podelila o svoje skúsenosti z praxe a poučila žiakov, ako poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch. Žiaci si mali možnosť prakticky vyskúšať na modelových situáciách ukážky prvej pomoci, ošetrenie rôznych poranení, obväzovanie rán,

    • Prvá pomoc: Čítať viac
    • Valentín
    • 7. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentín.

     Valentín v našej škole

     Svätý Valentín je patrónom zaľúbených. Je však aj patrónom milujúcich rodičov, priateľov, jednoducho patrónom všetkých, ktorí sa majú radi. V našej škole sa 14. februára uskutočnila akcia venovaná tomuto sviatku. Jej cieľom bolo venovať sa priateľskej láske, spolupráci, tolerancii a dôvere medzi sebou. Vážiť si priateľov a uvedomiť si, že priateľ je človek, ktorý vždy stojí pri mne, ktorý má ma rád a na ktorého sa môžem spoľahnúť. Žiaci si týždeň pred sviatkom svätého Valentína vylosovali triedu, pre ktorú mali pripraviť pozdravy venované spolužiakom, spolužiačkam, kamarátom, kamarátkam, pani učiteľkám, vlastne každému, kto je súčasťou našej školy. Veríme, že v utorok poobede veru nikto neodchádzal zo školy bez úsmevu na tvári. Sme radi, ak sa vám školská akcia páčila. Privítame však aj nové nápady, predstavy, ktoré n

    • Valentín: Čítať viac
    • Beseda s aktivistami
    • 7. 3. 2023
    • „Som slovenský Róm a rómsky Slovák, som Slovák a Róm zároveň.“

     V rámci projektu Moja národnosť je rómska, a som na to hrdý III, ktorý je podporovaný Fondom kultúry národnostných menšín sa v našej škole uskutočnila beseda s aktivistami Minority SK, o.z. Bc. Petrom Sivákom a Bc. Michalom Kanalošom, DiS. art. Veľmi zaujímavou formou predstavili žiakom históriu spôsobu života Rómov, ich rodný jazyk, vlajku a taktiež prekrásnu hymnu. Len malá ukážka toho, čo sa naši žiaci dozvedeli o svojom pôvode: Rómska vlajka pozostáva z dvoch pruhov – spodného zeleného, symbolizujúceho prírodu a horného modrého, predstavujúceho oblohu. V strede sa nachádza červené vozové koleso so šestnástimi špicami. Keďže také isté koleso je aj na štátnej vlajke Indie, Rómovia sa týmto spôsobom prihlásili ku krajine, z ktorej ich predkovia odišli pred tisícročím.

    • Beseda s aktivistami : Čítať viac
    • Karneval
    • 7. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

     Karneval – sviatok malých i veľkých detí

     "Čo je tu dnes veľký bál? A či dáky karneval? Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú." Toto je len krátky úryvok textu kedysi známej pesničky zo Zlatej brány. Takto presne to vyzeralo aj na karnevale v našej škole. Miestami sme mali pocit, že sme sa ocitli v rozprávkovom svete. Nebolo to však tak. To sa len vestibul školy premenil na jednu úžasnú karnevalovú párty. "Karneval je totiž sviatok všetkých malých aj veľkých detí." Po celý čas si nevydýchli naše bránice ani unavené nožičky. A keď sme už nevládali, prišlo ďalšie prekvapenie. Bolo to vyhodnotenie tých najkrajších karnevalových masiek. Odmenení však boli všetci. Nielen tanec, smiech, ale aj výhry vyčarili na tváričkách detí úsmev. Bolo veselo, bolo fajn. Vysmiatí, vytancovaní, unavení, ale nič to. O rok sa opäť tešíme znova

    • Karneval: Čítať viac
    • Internát
    • 7. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Internát.

     Život v našom internáte

     Neodmysliteľnou súčasťou našej školy je nepochybne aj školský internát, ktorý ponúka ubytovaným žiakom zo širšieho okolia nášho regiónu, z okresov Svidník, Stropkov a Medzilaborce výchovnú činnosť v čase mimo vyučovania. Pobyt v internáte trvá od pondelka do piatka a víkendy trávia naši žiaci doma. Počas školského roka sa venujeme rôznym aktivitám, ktoré sú prispôsobené záujmom detí, plánu výchovno-vzdelávacej činnosti a úlohám pre komplexný rozvoj osobnosti detí. Veľmi obľúbená je výtvarná a umelecká činnosť, kde dbáme na rozvoj estetického cítenia a detskej tvorivosti. Rozumové a mravné aktivity nás učia slušnému správaniu, poznávaniu prírodných a spoločenských javov. Aby sme boli zdraví a minuli energiu hráme rôzne hry, bicyklujeme, korčuľujeme, cvičíme a bavia nás aj vychádzky do prírody. Keďže sa radi učíme nové

    • Internát: Čítať viac
    • Nový rok 2023
    • 7. 3. 2023
    • Milí rodičia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci, priatelia našej školy! Nový rok je začiatok nových plánov a predsavzatí, ktoré chceme uskutočniť. Život človeka je pestrý vrkoč upletený z množstva dní, ktoré sú naplnené radosťou, úsmevom, šťastím a úspechmi, ale aj z dní poznačených smútkom, bolesťou a neúspechmi.Preto vám želáme,– aby ste mali dostatok zdravia a sily na pokračovanie a rozvíjanie toho dobrého, čo ste začali,– aby ste sa nebáli prekážok, ktoré vás stretnú,– aby ste hľadali a ochraňovali ozajstné ľudské hodnoty,– aby vás svojou prítomnosťou tešili vaši blízki,– aby vás neopúšťal životný optimizmus,– a nech v každom dni nového roku 2023 ostane pre vás kúsok vianočného kúzla, sviatočnej atmosféry, spokojnosti a štedrosti.

    • Nový rok 2023: Čítať viac
    • Vianoce
    • 7. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianoce.

     Vianoce u nás v škole

     Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému stolu. Ku krásne prestretému stolu sme si všetci spoločne zasadli aj mi v našej škole. Šikovní dospeláci spolu so žiakmi pripravili slávnostnú tabuľu, pri ktorej sme sa cítili ako jedna veľká rodina. Pochutili sme si na skvelej kapustnici, ,,marikli“ (rómske placky) a chutnom koláčiku. Veríme, že sme začali peknú tradíciu........a boli aj darčeky.

    • Vianoce: Čítať viac
    • Betlehem
    • 7. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Betlehem.

     „Najkrajší betlehem“

     Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku vyhlásilo vianočnú súťaž "O najkrajší betlehem 2022". Do okresnej súťaže sa zapojili žiaci základných škôl, mládež a dospelí zo špeciálnych škôl. Podobne ako minulý rok sa do súťaže zapojili aj žiaci našej školy. Učni z odborného učilišťa spolu s majstrami odborného výcviku vytvorili prekrásny betlehem. Odborná porota ohodnotila betlehemy vo všetkých súťažných kategóriách. Náš betlehem v sa III. kategórii umiestnil sa 1. mieste. Možno budeme mať šťastie a postúpi do finále „Medzinárodnej vianočnej súťaže betlehemov“ v Poľskom meste Dukla.

    • Betlehem: Čítať viac
    • Stromček spolupatričnosti
    • 7. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stromček spolupatričnosti.

     Stromček spolupatričnosti

     Blížia sa najkrajšie sviatky roka. Vianoce majú na rozdiel od iných sviatkov stále svoje čaro. Väčšina z nás sa ich stále snaží oslavovať a pripomínať si hodnoty, ktoré si s nimi spájame. Pokoj, láska, čas s rodinou, snaha urobiť druhým radosť – to všetko nám ide počas Vianoc trochu lepšie ako inokedy. Zrazu sa nám podarí na chvíľu spomaliť, byť spolu, mať sa radi. Aj keď nám to zväčša vydrží len jeden večer, je to pekné. To všetko sú krásne, (nielen) kresťanské hodnoty. Adventné obdobie je asi tým najkrajším obdobím v roku, kedy majú ľudia k sebe o čosi viac bližšie, sú súdržnejší, vyjadrujú svoju solidaritu, príslušnosť k sebe navzájom, jedným slovom spolupatričnosť. Žiaci našej školy vyjadrili svoju spolupatričnosť prekrásnymi voňavými medovníkmi a ozdobami, ktorými ozdobili nielen stromček, ale

    • Stromček spolupatričnosti: Čítať viac
    • Mikuláš
    • 7. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

     Do školy prišiel Mikuláš

     Sviatok svätého Mikuláša je milým zvykom a tradíciou všade na svete a neobišiel ani našu školu. „Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. Mikuláš je kúzelník, darčeky nám vykúzli. Ale iba pre takých, čo neboli cez rok zlí. Príď, Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám. Vezmi si aj priateľov, privíta vás celý dom!“ On aj prišiel a nebol sám. Spolu s ním prišli anjeličkovia, sobík a šikovné deti, ktoré nám predviedli krásne tanečné vystúpenie. Aby Mikuláš našiel cestu ku našim deťom pomáhali mu pracovníci CVČ vo Svidníku, ktorým ďakujeme za darčeky a spoluprácu. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

    • Mikuláš: Čítať viac
  • Škola v najlepších rokoch

   Vyučovať sa v škole začalo 1. septembra 1965, takže funguje už 58 rokov
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • NP edIT
   • NP edIT