• A prišiel aj k nám...

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš 2023.

       A prišiel aj k nám...

       Opäť prišiel ten deň, ktorý už naznačuje, že Vianoce sú  za dverami. Ani tento rok nesklamal Mikuláš deti a poctil nás svojou návštevou. Prišiel na koni v spoločnosti krásneho anjela, no ak by sa však našiel nejaký neposlušník, čo si darček nezaslúži, spoza okna na čiernom koni mu asistoval čert. Okrem nich nás navštívil aj Olaf z rozprávky Ľadové kráľovstvo. Deti boli prekvapené a šťastné. Niektoré Mikulášovi zarecitovali krátku básničku a iní zase sľúbili, že sa budú učiť a pravidelne chodiť do školy. Darček si odniesol každý. Naši žiaci v elokovanom pracovisku v Giraltovciach spolu s učiteľkami si mikulášsky deň spríjemnili zdobením medovníčkov. Pracovali všetci od najmladších po najstarších. Perníčky boli prekrásne. Ani na nich Mikuláš nezabudol, poslal im sladké darčeky. Ďakujeme CVČ vo Svidníku za krásny mikulášsky deň.

      • Mikulášsky bártrový obchod dobrovoľníckeho centra Krajší deň

      • Dňa 5.decembra 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili milej akcie vo svidníckej nemocnici.Za pomoci učiteľov vyrobili ozdoby, malé darčeky, upiekli a vyzdobili medovníčky, ktoré vymenili za sladkú odmenu alebo darčekové predmety z dobrovoľníckeho centra Krajší deň. Veríme, že naše výrobky potešili pacientov v deň sv.Mikuláša. Okrem toho si naši žiaci priniesli aj krásne, ručne vyrobené vianočné ozdoby, ktorými skrášlili stromček spolupatričnosti. Ďakujeme za pozvanie a veríme, že sa stretneme aj na budúci rok. Všetkým dobrovoľníkom centra Krajší deň na čele s Mgr. Ivanou Vojtašekovou PhD. želáme veľa síl a energie v náročnej práci.

      • Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

      • Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

       Týranie, šikanovanie, zlé zaobchádzanie či zneužívanie detí je závažný problém, ktorý neobchádza ani Slovensko. 19.novembra si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí, ktorý vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS v Ženeve v roku 2000. Jeho cieľom je pripomenúť ľuďom, že deti je nevyhnutné chrániť pred rôznymi formami násilia. Násilie všeobecne možno považovať za jeden z najaktuálnejších problémov súčasnej spoločnosti. A práve preto je potrebná prevencia, aby sa chránili deti a obete domáceho násilia pred psychickým, fyzickým týraním a zneužívaním, extrémizmom, kyberšikanou a sexuálnym vykorisťovaním.

       Žiaci našej školy sa 22.novembra 2023 zúčastnili prvej zo série pripravovaných besied venovanej práve tejto téme, ktorú pre nich pripravila Mgr. Jana Ducárová sociálna pedagogička CPaP vo Svidníku. Beseda bola venovaná pocitom, jej cieľom bolo poznávanie pocitov, rozvíjanie abstraktného myslenia, rozvíjanie slovnej zásoby a komunikačných zručností. Žiaci sa rozprávali o svojich pocitoch, kedy sú veselí, kedy sú šťastní, kedy sa naposledy radovali alebo hnevali. Vzájomné zdieľanie týchto informácií bolo veľmi spontánne a žiakov aktivita bavila. Tešíme sa na ďalšie stretnutie a ďakujeme.

      • Návšteva kina v Stropkove

      • Dňa 22.11.2023 sa žiaci Elokovaného pracoviska, Fučíkova 5, Giraltovce, zúčastnili filmového predstavenia – Princ Mamáčik v Stropkove. Bol to príbeh o princovi, ktorý musel dospieť v kráľa. Reakcie žiakov boli veľmi pozitívne, dokonca nie len samotný príbeh, ale aj atmosféra kina  ich natoľko zaujala,  že by si to chceli zopakovať. Musíme pochváliť našich žiakov za slušné správanie  v autobuse cestou do Stropkova ale aj v obchodnom centre. Zaslúžia si veľkú  pochvalu.

      • Ako predchádzať nežiaducemu tehotenstvu

      • 16.11.2023 sa staršie žiačky našej školy zúčastnili zaujímavej besedy s Mudr. Tkáčovou na tému „Ako predchádzať nežiaducemu tehotenstvu“.

       Dievčatá sa od pani doktorky primeraným spôsobom dozvedeli všetky základné informácie týkajúce sa premeny „dievčaťa na ženu“(prvá menštruácia, prvý sex a vo väčšine prípadoch aj nechcené tehotenstvo). Tehotenstvo v adolescentnom veku sa definuje ako nechcené tehotenstvo v období dospievania. Príčiny predčasného otehotnenia sú rôznorodé, zahŕňajú rôzne oblasti života:

       pohŕdanie okolia, rodinné prostredie, idealizovanie tehotenstva, nedostatok znalostí, návykové látky, sexuálne zneužívanie alebo znásilnenie a získanie sociálnych výhod. Pani doktorka zdôraznila potrebu absolvovania preventívnych gynekologických prehliadok. Oboznámila ich s rôznymi druhmi antikoncepcie, vysvetlila im jej výhody, ale aj nežiaduce účinky a zároveň odporúčania od akého veku by mohli antikoncepciu používať. Hoci sa dievčatá trochu hanbili, celá beseda prebehla v priateľskej atmosfére, za čo pani doktorke veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      • Trestnoprávna zodpovednosť

      • Trestná činnosť mládeže je nebezpečný spoločenský jav, ktorý je potrebné odstrániť hneď v jeho začiatkoch.

       Beseda o trestnoprávnej zodpovednosti, sa uskutočnila dňa 15.novembra 2023 na našej škole, v elokovanom pracovisku Spojenej školy internátnej, Fučíkova 5, Giraltovce. Hosťom besedy bola kpt. Mgr. Katarína Sukeľová, policajná preventistka OR PZ Svidník. V úvode besedy  bližšie špecifikovala definíciu mladistvého páchateľa, ktorý nesie trestnoprávnu zodpovednosť za svoje činy.

       Kto je mladistvý?

       „Osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, sa považuje za mladistvú.“

       Následne oboznámila  žiakov PŠ a OU s postupnosťou ukladania trestov a výchovných opatrení.

       Zdôraznila, že na trestanie mladistvých je potrebné nahliadať hlavne z pohľadu výchovného a nápravného. Uložený trest má na mladistvého páchateľa v prvom rade pôsobiť výchovne a „spraviť“ z neho riadneho občana. Trest má zároveň vplývať na predchádzanie kriminálneho správania mladistvých, chrániť tým aj spoločnosť a viesť mladistvého páchateľa k resocializácii, napomôcť mu obnoviť rodinné a sociálne väzby. Stručne uviedla, aké tresty možno uložiť mladistvému za spáchanie trestného činu:

       -           trest povinnej práce,

       -           peňažný trest,

       -           trest prepadnutia veci,

       -           trest zákazu činnosti,

       -           trest vyhostenia,

       -           trest odňatia slobody.

        

       Žiaci v priebehu besedy prijímali nové poznatky a otázkami vstupovali do dialógu. Prejavili záujem o danú problematiku a dohodli sa s pani preventistkou na ďalších stretnutiach.

       V závere besedy sme sa poďakovali pani kpt. Mgr. Kataríne Sukeľovej  za cenné  ponaučenia a informácie.

       ,,U mladistvých je oproti dospelým páchateľom rozdiel v tom, že majú väčšiu šancu na prevýchovu, začlenenie do spoločnosti a eliminovanie kriminálneho správania.“

      • Šarkaniáda

      • Let do sveta

       Letí šarkan letí,

       tešia sa mu deti,

       zrazu šarkan zdvihol chvost,

       že má všetkých detí dosť.

       7. novembra 2023 sme  na školskom dvore spolu s našimi deťmi z materskej školy využili krásne jesenné počasie na púšťanie šarkanov. Deti mali veľkú radosť pri ich zhotovovaní a ešte väčšiu, keď mohli so svojimi kamarátmi pobehovať po dvore a hľadieť na nich, ako si voľne poletujú vo vetre. Deti si pri tejto aktivite poriadne  rozcvičili  celé telo. Bol to deň plný zábavy a nových zážitkov.

       Mgr. Monika Haleková, Mgr.Lenka Katriňáková

      • „Každý je strojcom svojho šťastia“

      • 25.10.2023 sa žiaci II. stupňa, PŠ a OU našej školy zúčastnili veľmi zaujímavej prednášky, ktorú si pripravil učiteľ Mgr. Marek Fek s pútavým názvom „Každý je strojcom svojho šťastia“. Cieľom prednášky bolo upozorniť žiakov na to, ako sa môžeme „jednoducho“ dostať na ulicu. Nezáleží na tom aké máme vzdelanie či vek. Stačí prísť o prácu alebo rodinné zázemie. A potom je problém vrátiť sa do bežného života. Sú však aj prípady, keď sa na ulicu dostanú ľudia bez vlastného pričinenia. Najčastejšie to zapríčiní choroba, keď človek nemá na drahú liečbu, na lieky a nemá mu kto pomôcť. Záleží to skutočne len a len od nás samých, ako sa postavíme k životu. Len my môžeme za to ako žijeme, ako sa cítime, ako rozmýšľame. Je to náš život. Rozhodnime sa byť šťastnými. Je len na nás ako sa rozhodneme. Po zaujímavej a pútavej prednáške sa žiaci presunuli do priestorov SPODMaR (Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín Dom sv. Jozefa) vo Svidníku. Na vlastné oči sa presvedčili ako žijú ľudia, ktorí sa ocitli na ulici, no mali šťastie, že sa našiel niekto, kto im podal pomocnú ruku.

      • ŠMŠ Giraltovce - mesiac úcty k starším

      • Správa z aktivity za mesiac október

       Jeseň je nádherné obdobie, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat. S jeseňou prichádza aj mesiac október, nazývaný mesiacom úcty k starším. Tento mesiac je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju náklonnosť a lásku. Dňa 25.10.2023 sme si v našej špeciálnej materskej škole v Giraltovciach pripomenuli tento sviatok a pri tejto príležitosti sme si pripravili program v podobe básní, piesní, divadielka a tanca. Naše pozvanie prijali starí rodičia našich detí, ktorí sa poďakovali nielen slovom ale aj úsmevom a potleskom. Sme radi, že sme spoločne prispeli k vytvoreniu sviatočnej atmosféry a mohli vyjadriť úctu a vďaku naším starým rodičom.

       Mgr. Monika Haleková, Mgr. Lenka Katriňáková

      • Ako sme skrášlili okolie školy (október 2023)

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ako sme skrášlili okolie školy (október 2023).

       „Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad. Zletel vietor šiky, miky hojdá všetky konáriky, vraj by stromy zobliecť rád. Vyhúda im celý čas......“Krátky úryvok z básničky, ktorú všetci určite poznáte nám pripomenul, že k nám prišla jeseň. V tomto roku bolo pestrofarebného lístia neúrekom a pritom ho ešte dosť zostalo na stromoch. Areál našej školy bol nim celý pokrytý, preto sme sa rozhodli, že ho upraceme. Pracovali všetci, malí, veľkí, mladší, starší, každý si našiel pre seba to náradie, ktoré potreboval. Či sa nám to podarilo, posúďte sami.   

      • Medzinárodný deň stromov

      • Medzinárodný deň stromov sa každoročne oslavuje 20. októbra už od roku 1872, kedy s touto myšlienkou prišiel novinár J. Sterling Morton. Bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje klímu ako aj pôdne vlastnosti. Pri príležitosti  dňa stromov žiaci našej školy spoločne s dobrovoľníkmi projektu Krajší deň vysadili v areáli nemocnice štrnásť stromčekov, ktoré skrášlia jej okolie.

      • Október - mesiac úcty k starším

      • „Život je ako chlieb. Časom vždy tvrdší a tvrdší. Ale čím menej ho zostáva, tým viac si ho ceníš.“                                                                                                             I. Montanelli

       Október je charakterizovaný ako mesiac úcty k starším. V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Poďakujme preto našim starým rodičom, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Ťažko odreté ruky našich starých rodičov by mali byť aj vzorom dnešnej doby avšak opak je pravdou. Nezabúdajme na našich starkých, zaujímajme sa o nich, spýtajme sa ich ako sa majú, aké okamihy si napr. pamätajú zo svojho detstva. A nezabúdajme, že úctu by sme im mali prejavovať stále nielen počas tohto mesiaca. V spolupráci s Mgr. Ivanou Vojtašekovej, PhD. sociálnou pracovníčkou a koordinátorkou dobrovoľníckeho centra Krajší deň vo svidníckej nemocnici aj žiaci našej školy spríjemnili návštevou a milými darčekmi čas starkým, ktorých choroba prinútila byť na nemocničnom lôžku, mimo domova. Spolu s učiteľmi pripravili krásne pozdravy s prekvapením. Všetkým želáme veľa zdravia a skorý návrat domov.

      • Jeseň

      • Zber lesných plodov

       Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody a pestrofarebným zázrakom. Jedno z najkrajších ročných období v roku ponúka našim deťom v špeciálnej  materskej škole mnoho príležitosti na zaujímavé hry a aktivity. Dňa 28. septembra 2023  sme za krásneho slnečného počasia  zrealizovali aktivitu ,, Zber lesných plodov“ v Parku Mieru v Giraltovciach. Cieľom aktivity bolo vnímať krásu okolitej prírody. Pozorovať a nazbierať čo najviac plodov z okolitých stromov a kríkov,  ako napr. gaštany, šišky, lieskové oriešky, ale aj  mnoho iných plodov a pestrofarebných listov. Deti si medzi sebou vymieňali nazbierane lesné plody, navzájom sa predbiehali a tešili z vyzbieraného množstva. Touto aktivitou sme u detí rozvíjali predstavivosť, fantáziu, praktické zručnosti a estetické cítenie. Na tejto milej jesennej aktivite sa podieľala dobrá nálada šťastné úsmevy detí.

       Mgr. Monika Haleková, Mgr. Lenka Katriňaková

      • Svetový deň mlieka

      • 27. september

       Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je vyzdvihnutie významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. O význame mlieka pre náš organizmus sa žiaci našej školy dozvedeli im primeraným spôsobom, rozhovormi a prezentáciami. V závere vydareného dopoludnia si žiaci pochutili na výbornom pudingu, ktorý im pripravili naši učni spolu s majstrami odborného výcviku.

      • Jesenné cvičenie v prírode

      • Posledné príjemné slnečné počasie sme v našej škole využili na jesenné cvičenie v prírode. Žiaci prišli športovo oblečení a s dobrou náladou. Počas prvej vyučovacej hodiny si zopakovali a preskúšali teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej prípravy, ochrany prírody, riešenia mimoriadnej situácie a dopravnej výchovy. Potom na nich čakali praktické ukážky zdravotnej prípravy, ktoré im sprostredkovali študenti Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku. Každý žiak si mohol na troch stanovištiach vyskúšať oživovanie, obväzovanie poranenia alebo Heimlichov manéver. Pre našich žiakov to bol skutočný zážitok. Po zdravotnej príprave sa triedy odobrali do prírody, kde súťažili v rôznych športových disciplínach. Celý deň sa na nás usmievalo slniečko a tak sme sa mohli tešiť z príjemného jesenného, ešte lúčmi nabitého dňa, plného zážitkov a zábavy.

      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 08.09.2023 sa žiaci  I.EK a II.E triedy Giraltovce zúčastnili Dňa otvorených dverí krajčírskej firmy KDV s. r. o. Giraltovce.                                                                       

       Privítala nás riaditeľka firmy p. Džoganíková.

       Exkurzia bola zameraná na prehliadku novootvorených priestorov danej firmy. Nové výrobné priestory nám ukázala vedúca majsterka krajčírskej dielne. Žiaci sa dozvedeli, že táto krajčírska dielňa poskytuje výrobné služby, konkrétne - šije sa tu pánska konfekcia voľnočasová, na spoločenské príležitosti, pracovný odev, ale aj nohavice pre zamestnancov dopravného podniku a konfekcia, ktorá je určená na export do zahraničia. Počas prehliadky sme sa oboznámili s celým výrobným procesom šitia nohavíc, od vystrihnutia až po kontrolu finálneho výrobku.

       Odchádzali sme spokojní s novými poznatkami a s pocitom, že v budúcnosti s touto krajčírskou dielňou nadviažeme spoluprácu.

       Mgr. Magdaléna Cinová, Mgr. Martina Zeleňáková  

      • Školský rok 2023/2024

      • Čas letných prázdnin sa definitívne skončil a tak milí učitelia , žiaci a rodičia, sa po tomto krásnom čase znova stretávame na prahu nového školského roka. Veríme, že každý z vás mal možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. Prajeme vám všetkým pohodový a úspešný školský rok 2023/2024.Vám dievčatá a chlapci menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti a vám milí kolegovia, veľa zdravia, trpezlivosti, dostatok síl a energie do práce. Pracujme všetci tak, aby sme o desať mesiacov mali byť na čo hrdí.

      • Záverečné skúšky v OUI

      • „Ak chce byť človek človekom, musí sa vzdelávať.“  J.A.Komenský

       V dňoch 20.06.-21.06.2023 sa v našej škole konali záverečné skúšky v odbornom učilišti internátnom v dvoch učebných odboroch: Výroba konfekcie so zameraním na šitie odevov v odevnej konfekcii a Stavebná výroba so zameraním na murárske práce. Záverečnou skúškou sa overovali vedomosti a zručnosti žiakov v rozsahu predpísaného učiva a pripravenosť využívať nadobudnuté spôsobilosti pri výkone odborných činností, na ktoré sa žiaci pripravovali. Žiaci statočne bojovali so strachom a trémou, ktoré sprevádzali záverečné skúšky. Zvládli ich a vykročili do života dospelých. Želáme im, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce a využiť všetko čo sa v škole naučili.

        

      • Medzinárodný deň detí 2023

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album MDD 2023.

       Medzinárodný deň detídeň našich najmenších sa oslavuje v mnohých krajinách sveta, zvyčajne každoročne 1. júna. Pôvod tohto sviatku vznikol zrejme na Svetovej konferencii pre blaho detí, ktorá sa konala vo Švajčiarsku v Ženeve v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami,   týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Žiaci PŠ v Giraltovciach si na Deň detí vlastnoručne pripravili pohostenie. V tento deň by sa malo deťom uľaviť napr. od domácich prác alebo zrušiť zákazy, prípadne im dopriať viac čokolády. Prajeme všetkým deťom, nielen v Deň detí, ale po všetky dni, aby mali šťastné a pokojné detstvo, aby boli zdravé a dostávali od svojich blízkych čo najviac lásky. Žiaci našej školy prežili tento deň takto.