• Vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR :

    •  

     Školský rok sa začína 1.9.2023, slávnostné otvorenie školského roka je 4.9.2023.

     Vyučovanie v prvom polroku sa začína 5.9.2023, končí sa 31.1.2024.

     Druhý polrok sa začína 1.2.2024, končí sa 28.6.2024.

     Jesenné prázdniny sa začínajú 30.11.2023. Vyučovanie sa začína 2.11.2023.

     Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2023. Vyučovanie sa začína 8.1.2024.

     Jarné prázdniny sa začínajú 26.2.2024. Vyučovanie sa začína 4.3.2024.

     Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28.3.2024. Vyučovanie sa začína 3.4.2024.

     Letné prázdniny sa začínajú 1.7.2024 a končia sa 31.8.2024.

      

    • Pedagogické porady

    •  

     24.08.2023 - Úvodná pedagogická porada

     21.09.2023 - Schvaľovanie plánu práce školy

     15.11.2023 - Hodnotiaca pedagogická porada za I. štvrťrok

     25.01.2024 - Klasifikačná pedagogická porada za I. polrok

     11.04.2024 - Hodnotiaca pedagogická porada za III. štvrťrok

     11.06.2024 - Klasifikačná pedagogická porada žiakov 3. ročníka OUI

     21.06.2024 - Klasifikačná pedagogická porada za II. polrok

     28.06.2024 - Záverečná pedagogická porada

      

     Termíny a priebeh jednotlivých porád sa môžu meniť v súlade s usmerneniami Ministra školstva VVaŠ SR. Ďalšie informatívne a pracovné porady sa uskutočnia podľa potreby plnenia aktuálnych úloh.

      

    • Vyučovací čas

    •  

     Vyučovací čas     08.05 - 13.25

     Odborný výcvik   07.00 - 14.00

      

     Poznámka: Desiatová prestávka je po druhej vyučovacej hodine. Začiatok výdaja obeda je po štvrtej vyučovacej hodine.

   • Poradie vyučovacej hodinyZačiatok vyučovacej hodinyKoniec vyučovacej hodiny
    1. hodina08.0508.50
    2. hodina09.0009.45
    3. hodina10.0010.45
    4. hodina10.5511.40
    5. hodina11.5012.35
    6. hodina12.4513.25